header

Team Members

Professor:

 

Yan Jianbing

 

Postdoctoral associate:

 

Yang Wenyu

Liu Jianxiao

Zhang Mingliang

Chen Yuanyuan

Li Xiang

Liu Jie

Liu Haijun

Yang Ning

Gui Songtao

Zhang Maolin

Li Wenqiang

Chen Gengshen

Jin Minliang

Ph.D students:

 

Qiao Feng

Huang Juan

Li Kun

Jin Min

Xu Jieting

Luo Yun

Luo Jingyun

Peng Yong

Chen Lu

Zhang Qinghua

Wang Yuebin

Sun Jiamin

Master students:

 

Yu Yanhui

Lan Liu

Jian Liumei

Luo Cheng

Jiang Chenglin

Du Yuanhao

Wu Shenshen

Yan Jiali

Liu Yv

Sun Jv

Undergraduate student:

 

Li Shuyan

Lu Gang

Chang Zeqian

Chen Hanmo

Sun Qian'ang

Li Chunhui

Fu Yifan

Li Zhe

Chu Chengcheng

Dai Tian

Song Wenhao

Bai Minji

Former members:

 

Wen Weiwei

Ding Junqiang

Sharif Raihan

Guo Huan

Niu Luyao

Zhou Yang

Zhao Lijun

Luo Xin

Tong Hao

Farhan Ali

Zhang Xuehai

Xu Yuancheng

Pan Qingchun

Fan Yaming

Wang Xiaqing

Deng Min

Wang Luxi

Xiao Yingjie

Wang Hong

Liu Nannan

Zhan Wei

Show us

Maizego Group

click to see larger one